MŰSZAKI VIZSGA IDŐPONT FOGLALÁS:
Kosár - Kiürít

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az Eladó:

Autógumiáruház Kft
Telefonszám: +3620 8060 321
Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 12/a
Bankszámlaszám: 63600203 - 17004398

Az autogumiaruhaz.hu internetes áruházában azok vásárolhatnak, akik elfogadják jelen üzletszabályzatot.

Megrendelés

Az autugumiaruhaz.hu Internetes áruházában a vásárlás interneten keresztül lehetséges. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el! Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT  között, mint egyezség létrejött. Az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. A web boltban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti. A megrendelő a rendelés adatait e-mailen elküldő " Megrendelés " oldalon a " Megrendelem " gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit.

Az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT csak az internetes oldalain adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. Az áruházban látható termékek ára az adott árucikk bruttó vételára, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A motorgumik centírozását szervizünk technikai okok miatt nem tudja elvégezni, ezért a motorgumikat csak elvitelre árusítjuk (futár vagy személyes átvétellel). Könnyűfém felnire csak 4db-os rendelést tudunk felvenni. Könnyűfém felni rendelésnél előleg megfizetését az Eladó kérheti. A könnyűfém felniknél feltüntetett ár tartalmazza a tehermentesítő gyűrűket és a csavarokat, amennyiben ez a felszereléshez feltétlenül szükséges. Az acél tárcsák ára nem tartalmazza a csavarok árát.

A kiválasztott terméket a megrendelő űrlap kitöltésével tudja megrendelni. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő űrlap oldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük.

Az űrlap kitöltése után az áruház automatikusan e-mailt küld a vásárlás részleteivel. A rendelést telefonon vagy e-mailen keresztül visszaigazoljuk. Az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét. Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk. A megrendelés az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT telefonos visszaigazolását követően lép érvénybe! Az esetleges adatrögzítési hibákért felelősséget nem vállalunk.

Árak

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára, mely a terméknek az általános listaárból internetes vásárlási kedvezménnyel csökkentett bruttó ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A szállítási szolgáltatás árát nem tartalmazza, ami 950 Forint / termék. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

Akciós termékek!

Az akciók a raktárkészlet erejéig érvényesek!

Fizetés

Csak készpénzfizetésre van lehetőség. A megrendelt termékek árát a vevő a termék átvételekor a szervizben vagy házhozszállítás esetén a futárnak fizeti. A számlát az áruról és a szállítási költségről a futár adja át a vevőnek az áruval együtt. Speciális termékek esetén az Eladó a teljesítést előleg megfizetése esetén teljesíti. Könnyűfém felni rendelésnél előleg megfizetését az Eladó kérheti.

Házhozszállítás/ áru átvétele:

A megrendelt termékeket belföldön az áru raktárra érkezésétől számítva, telefonos visszaigazolás után 1-2 munkanapon belül házhoz szállítjuk, vagy a szervizben a meghirdetett nyitvatartási idő alatt át lehet venni. A házhozszállítás díja: 950 Ft/termék (db.) Az áru átvételekor a vevő elismer vénnyel vagy a számla aláírásával igazolja a hiánytalan és sérülésmentes teljesítést. A rendelés és átvétel alkalmával a termékek adatainak pontos ellenőrzése a megrendelő feladata, amennyiben ennek elmulasztásából kára származik, azt az Eladó nem köteles számára megtéríteni. A motorgumikat csak elvitelre árusítjuk (futár vagy személyes), szerelését szervizünk nem tudja elvégeni.

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése (i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT számára. Az AUTÓGUMIOÁRUHÁZ KFT ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

Az eladó felelősségvállalása

Az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. Az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFTfenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. A TMTAUTÓ nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. Mivel az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT , mint kereskedő lép fel az abroncsgyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a gumiabroncsokkal kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT-n keresztülnyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT-t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.

Garancia, szavatosság

Az Önökhöz postázott áru minőségi vizsgán esik át, mind a gyártó részéről, mind az AUTÓGUMIÁRUHÁZ  részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Az eladó az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Kérjük, hogy részünkre előzőleg postázzák vissza a terméket. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Az elbírálást a gumiabroncs importőr cég végzi. A reklamáció elbírálását az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT ,,Reklamációs jegyzőkönyvben" rögzíti, amelyet később az igénybejelentő is megkap. Ha a vevő az elbírálással nem ért egyet, akkor a vásárlás helyén kérheti a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakvéleményének beszerzését. A vizsgálat költségét abban az esetben a vásárlónak kell megtéríteni, ha a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be. Amennyiben a vásárló a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség véleményét nem tudja elfogadni, panaszaival bírósághoz fordulhat, igényét a kereskedővel szemben polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. Cégünk az általa eladott termékekre 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár. Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják. Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása. A garancia érvényesítésének helye: AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT  (2686. Galgaguta, Kossuth út 117.) Szélsőséges út és használati körülmények esetében a webáruház fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására. A garanciális igény nem érvényesíthető:

 • a helytelen tárolás miatti hibákra,
 • a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,
 • a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
 • a javított abroncsokra,
 • a nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
 • a jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibákra pl.: hullámos kopás
 • a baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák pl.: átszakadás külső sérülés miatt, ,,legyalogolt" abroncs, egyéb külső mechanikai sérülés,
 • az abroncs túlterhelése miatti hibákra pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés javított abroncsokra, gyors kopásra.
 • a versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.
Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

A vásárlástól való elállás joga

Rendelésétől a 17/1999.-es Kormányrendeletben rögzített elállási jog szerint eltekinthet, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül . A megrendelt termékek kézhez vételétől számított nyolc napon belül vásárlóinknak joguk van indoklás nélkül elállni vásárlási szándékuktól. Ebben az esetben az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költségeit is a vevő viseli. Előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna, az árucikk csak az eredeti csomagolásban, az eredeti garanciális okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza. A webáruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Használt terméket a vásárlástól való elállás keretén belül semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.

Fogyasztói jogvita, Békéltető testület

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testület eljárása kezdeményezhető az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • Bács - Kiskun Megyei Békéltető Testület: 6000 Kecskemét, Árpád krt 4.
 • Békés Megyei Békéltető Testület: 5601 Békéscsaba, Penza ltp 5.
 • Baranya Megyei Békéltető Testület: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
 • Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt 99.
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület: 6721 Szeged, Párizsi krt
 • Fejér Megyei békéltető Testület: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület: 9021 Győr, Szent István út 10/A
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Heves Megyei Békéltető Testület: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület: 5000 Szolnok, Verseghy Park 8.
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A
 • Pest Megyei Békéltető Testület: 1119 Budapest, Etele út 59-61 II. 240
 • Somogy Megyei Békéltető Testület: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2.
 • Tolna Megyei Békéltető Testület: 6100 Szekszárd, Arany J. út 23-25.
 • Vas Megyei Békéltető Testület: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
 • Zala Megyei Békéltető Testület: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Személyes adatok

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Az internetes áruházunk bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. A webáruház   a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.

Szerzői jog

Tilos a webáruház engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a TMTAUTÓ -hoz, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, az  internetes áruház nevének lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a webáruház írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Bármilyen fajta jogvita esetén az AUTÓGUMIÁRUHÁZ KFT (mint üzemeltető) székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Tárhely szolgáltató elérhetősége

 • Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
 • ugyfelszolgalat@tarhely.eu
 • Telefon: +36 1 789-2-789
 • Adószám: 14571332-2-42

Top